Ostatní výletní cíle

Vítkův kámen (zřícenina Vítkův Hrádek)

Zřícenina strážního hradu leží v nadmořské výšce 1035 m n. m. a je druhou nejvýše položenou zříceninou v ČR. Dnes se zachovala pouze strážní věž, ze které je přenádherný výhled na Lipno, Novohradské hory a za příznivého počasí na Alpy. Na Vítkův kámen se můžete vydat od našeho hotelu pěšky, jste-li vyznavač sportovních procházek, případně z Frýdavi, odkud je výstup kratší či můžete zvolit nejkratší a nejméně náročnou cestu cestu z osady Svatý Tomáš, která se nachátzá pod Vítkovým hrádkem.

Čertova stěna - národní přírodní rezervace

Národní přírodní rezervace Čertova stěna a Luč se nachází v údolí řeky Vltavy, 3 km západně od obce Vyšší Brod. Jedna z nejhezčích skalních lokalit vznikla v roce 1992 sloučením lokalit Čertova stěna a Luč.

Čertova stěna je tvořena mohutnými skalními útvary, z nichž je nejznámější 30m vysoký balvan Ďáblova kazatelna.

Od našeho hotelu se k Čertově stěně dostanete autem cca 4km jízdy směr Vyšší brod, kde Vás čeká nenáročná krátká procházka na vrchol stěny. Unikátní výhledy na kamené moře a okolní přírodu.

Medvědí stezka

Stezku na zalesněných svazích Perníku zřídili ochranáři přírody z Prachatic. Byla první naučnou stezkou tohoto druhu v jižních Čechách a druhou v republice.

Chcete-li se Medvědí stezkou vydat, musíte nejprve absolvovat cestu autobusem, či autem do Černé v Pošumaví a dále pokračovat vlakem až do stanice Ovesná - zde stezka začíná. Stezka vede po žluté turistické značce .

V první části stezky budete stoupat kolem bizarních skalních útvarů, které vznikly již ve starších čtvrtohorách intenzívním zvětráváním hrubozrnné žulové horniny. Různě tvarované skály a balvany dostaly od místních příznačné názvy jako: Dračí tlama, Skalní hrad, Kazatelna, Pokličky, Gotická kaple, Mechová pyramida, Lodní příď, Poustevna, Hřib, Kamenná kráska, Pýchavka obrovská, Obří kostky, Hotel datlů, apod.

V druhé části stezky vystoupáte až na vrchol hory Perník (1049 m n. m). Stezka vede dále lesem, po hrázi Jeleního jezírka a kolem osady Jelení Vrchy až ke Schwarzenberskému plavebnímu kanálu. Zde je možné se napojit na modře značenou stezku a vrátit se zpět do Nové Pece. Nebo pokračovat dále po žluté značce kolem „Medvědího kamene“ (r. 1856 tu byl zastřelen poslední šumavský medvěd) až k železniční stanici Černý Kříž.

Hrad Rožmberk

Hrad prošel během staletí několika proměnami. Z původního „komplexu 2 hradů“, zůstal pouze jeden. Z gotického hradu se stalo pohodlné renesanční sídlo a v 19. století bylo v zámku zřízeno romantické muzeum přístupné veřejnosti. V interiérech naleznete cenné sbírky obrazů, zbraní, nábytku, porcelánu a skla. Podle pověsti se na hradu zjevuje Bílá paní Perchta z Rožmberka. Její portrét si můžete prohlédnout v Rožmberské síni. Více informací o hradu získáte na www.hrad-rozmberk.cz.

Zajímavosti: Hrad Rožmberk, Katovna - muzeum hrdelního soudnictví, kostel sv. Mikuláše, 2 židovské hřbitovy, historické centrum města

 

Vyšší Brod

Zajímavosti: cisterciánský klášter, gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie, klášterní knihovna, děkanský kostel svatého Bartoloměje, poštovní muzeum, národní přírodní rezervace Čertova Stěna - Luč

Toto město je proslulé především svou církevní architekturou. Rožmberkové tu v roce 1259 založili gotický klášter. Dnes tvoří klášterní komplex kostel, opatství a přilehlé hospodářské budovy. Částečně zachovány zůstaly i gotické hradby. Nejstarší částí kláštera je kapitulní síň (1285). Barokní dvůr obklopený ambitem vznikl mezi léty 1360 - 1385. Opatství pochází ze 17. století, knihovna a barokní galerie potom ze století 18. V knihovně je 70 000 svazků, mezi nimiž jsou i vzácné rukopisy a prvotisky.

Unikátní je i klášterní kostel s chórem, který pochází z roku 1328. Byl však upravován ještě v 19. století. Pod presbytářem je hrobka rodu Rožmberků, v níž je pohřben i i poslední člen rodu Petr Vok. V kostele je kopie tabulového obrazu Vyšebrodské madony, originál je uložen v Národní galerii v Praze. Dále zdobí interiér kostela barokní hlavní oltář ze 17. století a dva křídlové oltáře z 16. století. Ve sloupovém sále je obrazárna, která spadá pod Alšovu jihočeskou galerii.

V obci dále najdete barokní most přes Vltavu z 18. století, gotickou radnici z roku 1525 a o století starší pozdně gotický špitál.

Frymburk

První zmínky o Frymburku nacházíme v literatuře v roce 1198. Tehdy byl nazýván jako „Fritburk“. Městská privilegia byla Frymburku přiznána v roce 1379. Od té doby se město rozvíjelo a na konci 16. století tu stálo 118 obytných domů, 6 hostinců a v okolí se dařilo zemědělství. V 17. století nebyl Frymburk ušetřen strastem Třicetileté války. Město bylo vypleněno švédským vojskem a dlouhá léta se jako zbytek země vzpamatovávalo z ran, které mu válka uštědřila. Po čase byly obnoveny pravidelné týdenní a výroční trhy. V roce 1856 bylo město zasaženo ničivým požárem, který spálil 54 obydlí a historické náměstí. Rozvoj cestovního ruchu nastal až po druhé světové válce. Turistiku v celém regionu významně ovlivnil vznik Lipenské přehrady, která byla napuštěna v roce 1959.

Zajímavosti: kostel sv. Bartoloměje, morový sloup, kamenná kašna a pranýř v parku, kaple Panny Marie Bolestné  Aquapark - Hotel Frymburk

Černá v Pošumaví

Nedaleká obec Černá v Pošumaví leží v nejširším místě Lipenské přehrady, skýtá tak další možnosti pro milovníku vodních sportů. Kromě sportovního vyžití a přírodních krás v okolí Lipna tu najdete i několik historicky významných objektů.

Zajímavosti: kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, kapličky v obci a blízkém okolí, socha sv. Jana Nepomuckého, Muckovské vápencové lomy, Štola Josef, vyústěný Josefovské štoly

Horní Planá 

Horní Planá je významným rekreačním střediskem. Stojí tu raně gotický kostel z 2. poloviny 13. století, který byl v 17. století rozšířen. V jeho staré části se dochovaly renesanční nástěnné malby. Přilehlá fara několikrát lehla popelem a byla znovu obnovena. Dnes tu stojí fara z roku 1826. Další církevní stavba - kaple, stojí nad městem v Dobré Vodě. V sadech pod kaplí je bronzový pomník básníka a spisovatele Šumavy Adalberta Stiftera z roku 1906. Stifterův rodný domek v čp. 21 u silnice na Černou v Pošumaví byl v roce 1906 upraven a zařízen jako památník spisovatelova díla. Odtud také vychází "Stifterova cesta" v délce 6,5 km se 7 zastaveními. Z Horní Plané je krásný výhled na pásmo pohraničních hor, horu Plechý a zatopené vltavské údolí.

Trojmezná hora - přírodní rezervace

V rezervaci o rozloze 386,57 ha najdete nejvyšší vrchol české části Šumavy Plechý (1378 m n.m.), Plešné jezero, ledovcový kar a kamenné moře tvořené granitovými balvany.

Jezero je příkladnou ukázkou činností ledovce. Ledovec vyhloubil kar (ledovcový kotel) a navršil kamenný val 30 - 40 m vysoký. V nadmořské výšce 1090 m tak vzniklo ledovcové jezero o ploše 7,8 ha a hloubce kolem 18 metrů. V zadní části jezera se vyskytují vzácné druhy rostlin - šídlatka ostnovýtrusá a zevar příbuzný. Nad jezerem je skalní stěna se zbytky původních klečových porostů. Je jednou z mála šumavských lokalit s výskytem borovice kleče.

Schwarzenberský kanál - technická památka

Kanál byl postaven v letech 1789 - 1822. Projekt zpracoval schwarzenberský lesní inženýr Josef Fosenauer. Byl stavěn ve dvou etapách. 1. část, tzv. „Starý kanál“ o délce cca 31,5 km a 2. část „Nový kanál“ dlouhý 429 m. Celý kanál má i s přidruženými smyky necelých 60 km. Jeho spád je 0,5%. Tato plavební stoka spojuje povodí Vltavy s povodím Dunaje. V době svého vzniku byla technickým unikátem. Dříve byl využíván k dopravě dřeva z těžko dostupných míst v šumavských lesích. Kanál byl původně určen pro plavbu polenového dřeva do Vídně. Bylo tu možné plavit kmeny dlouhé až 24 metrů. Pravidelná plavba dřeva do Rakouska byla ukončena v roce 1891, úplně skončila roku 1932.

Schwarzenberský kanál je významnou národní technickou památkou. Jeho část sloužila ještě původnímu účelu v roce 1962, plavba byla definitivně ukončena roku 1966. Některé kratší úseky jsou i dnes prací dobrovolníků obnovovány.

Více info na: www.lipno.cz/prirodni-a-technicke-pamatky/schwarzenbersky-plavebni-kanal

Český Krumlov

Český Krumlov je součástí Světového dědictví UNESCO. Od 19. století si město zachovalo (téměř beze změny) svou historickou tvář. Český Krumlov je významným historickým a kulturním městem. Najdete tu více jak 300 historicky významných budov, několik muzeí a galerií. Každoročně se tu koná mnoho festivalů, koncertů, představení, výstav a vernisáží. Doporučujeme vám absolvovat i noční prohlídku města spojenou s vyprávěním strašidelných příběhů a legend. Město si můžete prohlédnout i z kanoe nebo raftu při sjíždění Vltavy.

Hrad a zámek Český Krumlov

Dominantou města je hradní a zámecký komplex se zámeckou věží. Návštěvníky uchvátí jedinečné exteriéry i interiéry, které od 13. století prošly mnoha proměnami. Změny se nesly v duchu gotiky, renesance, baroka i rokoka. V zámku si projděte dva prohlídkové okruhy (interiéry), barokní divadlo, zámecké lapidárium, zámeckou věž, zámeckou zahradu a z výšky shlédněte i do medvědího příkopu. Více informací o hradním a zámecké komplexu získáte na www.castle.ckrumlov.cz.

Zajímavosti: hrad a zámek Český Krumlov, zámecký park, barokní divadlo, kostel sv. Víta, synagoga, Egon Schiele Art Centru, Mezinárodní galerie keramické tvorby, Galerie české kultury, International Art Studio, Dům fotografie, Galerie Art U sv. Jošta, muzeum marionet (kostel u sv. Jošta), Pohádkový dům - muzeum loutek, muzeum útrpného práva - středověké mučící nástroje, muzeum voskových figurín,…

Zlatá Koruna

V obci Zlatá Koruna, nedaleko Českého Krumlova, stojí stejnojmenný gotický klášter. Tato národní kulturní památka se zachovala i přesto, že koncem 18. století byla přetvořena na továrnu. Díky nákladné rekonstrukci, která proběhla ve 20. století, je dnes tato jedinečná církevní památka přístupná veřejnosti. Turisté mohou v rámci jednoho s prohlídkových okruhů zhlédnout stálou expozici jihočeského písemnictví a depozitáře vědecké knihovny. Krásné interiéry kláštera si nezadají s kdejakým zámkem, pokochat se jimi můžete během další prohlídkové trasy.

Zajímavosti: cisterciánský klášter Zlatá Koruna, chrám Nanebevzetí Panny Marie, kaple Andělů, budova malého konventu, kostel sv. Markéty, CHKO Blanenský les

České Budějovice

Už v 6. století se na soutoku řek Vltavy a Malše, usadily slovanské kmeny. Osada „Budivojovice“ tu vznikla ve 13. století a brzy rozkvetla v královské město. Budějovice byly vždy významným obchodním centrem jižních Čech. V 19. století se staly centrem pokroku, vznikla zde 1. železniční (koněspřežná) trať, která vedla do rakouského Lince. Dnes mají České Budějovice, metropole jižních Čech, téměř 100.000 obyvatel a jsou oblíbeným cílem českých i zahraničních turistů. České Budějovice nabízí návštěvníkům mnoho památek a pravidelných kulturních akcí. K nejnavštěvovanějším místům v Budějovicích patří náměstí obklopené barokními domy (památková rezervace), Černá věž s vyhlídkou a církevní stavby.

Zajímavosti: náměstí Přemysla Otakara II. a okolní barokní domy (památková rezervace), dnice, barokní chrám sv. Mikuláše, Černá věž, Piaristické náměstí, kostel Obětování panny Marie, gotický srub z 15. století, Rabštejnská věž a další

Hluboká nad Vltavou

Jste-li v jižních Čechách, nesmíte vynechat návštěvu města Hluboká nad Vltavou a především zámku, vystavěném ve stylu windsorské novogotiky. Zámek, jeho zahrady i přilehlý anglický park, byl oblíbeným výletním místem císaře Karla IV. za jeho pobytů v Českých Budějovicích.

Zajímavosti: zámek Hluboká, anglický park, Lovecký zámek, Alšova jihočeská galerie, kostel sv. Jana Nepomuckého, barokní kaple sv. Barbory a další, ZOO Hluboká nad Vltavou

Zámek Hluboká

Původní hrad nechal vystavit ve 13. století Přemysl Otakar II. V průběhu staletí byl ale několikrát přestavěn. Svou dnešní podobu získal až v polovině 19. století. Zámek Hluboká nad Vltavou si můžete projít ve 3 prohlídkových okruzích. Jeho exteriéry i interiéry jsou jedinečnou ukázkou windsorské novogotiky, které jako první v Čechách prosadila kněžna Eleonora.

Více informací o zámku Hluboká získáte na www.zamek-hluboka.cz.

Bližší informace o jednotlivých městech a obcích, dopravě, otevíracích dobách, cenách apod. vám ochotně sdělí personál na recepci hotelu.

Rezervujte ještě dnes